Jumat, 05 Agustus 2011

Arane Tukang

1. niyaga/nayaga : tukang nabuh gamelan
2. blandhong      : tukang negor kayu
3. blantik           : tukang dodolan rajakaya
4. kemasan        : tukang gawe barang saka emas
5. sayang           : tukang gawe barang saka tembaga
6. sontoloyo       : tukang angon bebek
7. undhagi          : tukang gawe barang saka kayu
8. jlagra             : tukang gawe barang saka watu
9. panegar         : tukang nglatih jaran
10. dhalang       :  tukang njogetake wayang
11. bajingan      :  tukang nglakokake grobag sapi
12. empu           : tukang gawe keris
13. pandhe        : tukang gawe barang saka wesi
14. gemblak      : tukang gawe barang saka kuningan
15. sindhen       : tukang nembang diiringi gamelan
( cekap semanten rumiyin. sanes wekdal katambah malih...)Tidak ada komentar:

Posting Komentar